Dla środowiska

     
     Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, czyli CSR jest jak obietnica. Obietnica bycia odpowiedzialnym za społeczeństwo i środowisko, w którym firma działa. Nasza firma nie pozostaje obojętna na problemy dotyczące ochrony środowiska i nieustannie rozwija nowoczesne, unikalne na skalę światową technologie, które pomagają nam dbać o jej dobro. Biodegradowalne długopisy z BioPlastu® oraz długopisy EcoLine, to oferta plastiku wyprodukowanego na bazie skrobi ze źródeł rolniczych lub plastiku uzyskanego w procesie recyklingu opakowań kartonowych po napojach. Troszcząc się o środowisko angażujemy się w różnego rodzaju akcje propagowania postaw ekologicznych oraz przekazujemy na cele środowiskowe 1% ze przedaży oferty Eco.

BIO - PLAST
Biodegradowalny materiał rozwiązuje problem zużytych elementów, które docierają do końca cyklu życia nie wytwarzając odpadów. Bioplastik jest wykonany z materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, takich jak trzcina cukrowa, skrobia ziemniaczana lub z celulozy z drzew, słomy i kukurydzy.  Bioplastiki można bezpośrednio zastąpić odpowiednikami na bazie oleju. Może być również chemicznie identyczne jak standardowe w przemyśle tworzyw sztucznych. Inteligentne tworzywo sztuczne ulega biodegradacji i kompostowaniu, kończąc cykl wracając do natury. Bio-Plastik to głównie materiał biodegradowalny uzyskany ze skrobi kukurydzianej. Wykorzystywany do produkcji długopisów pochodzi ze źródeł odnawialnych i wraca do ziemi poprzez procesy biodegradacji i kompostowania, bez uwalniania zanieczyszczeń. Zawiera surowce odnawialne, takie jak niemodyfikowaną skrobię kukurydzianą. Nasze biodegradowalne długopisy produkowane są zgodnie z definicją regulacji europejskich. Według niej naturalnemu rozkładowi ulegać ma co najmniej 90% produktu, w czasie krótszym niż 6 miesięcy.
 
EcoLine
Materiał z recyklingu to materiał wielokrotnego użytku,który zapobiega powstawaniu odpadów zagrażających naturalnemu środowisku. Zgodnie z potrzebą rynku, w trosce o środowisko naturalne. EcoLine został stworzony, by redukować koszty utylizacji polietylenu i aluminium, które są pozostałością procesu separacji celulozy w procesie recyklingu kartoników po napojach. Naszym celem było wykorzystanie materiału odpadowego i przekształcenie go w innowacyjny materiał EcoLine, składający się 20% polietylenu i 5% aluminium. Dzięki zaawansowanej technologii powstaje nowy i innowacyjny surowiec wtórny o szerokim zastosowaniu.